Menu Główne

Forum

Czat

FAQ-czytelnia

Artykuły

Net Tols

Linkownia

Download

Kontakt

Jesteś odwiedzającym tę strone.


Twoje IP to:


stat4u


Słownik

AGP - (ang. Accelerated Graphic Port - port akceleratora graficznego) - interfejs systemowy (magistrala systemowa) o dużej przepustowości danych przeznaczona do współpracy z kartami graficznymi. Umożliwia bezpośrednią transmisję danych między pamięcią RAM i kartą oraz dostęp procesora do pamięci karty graficznej. Zalęznie typu i tempa pracy wyróżniamy: AGP 1x, AGP 2x, AGP 4x, planowane AGP 10x.

ASCII - (ang. American Standard Code for Information Interchange - amerykański standard kodowania wymiany informacji) - kod używany do reprezentacji znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych).

ATA - (anp. Advanced Technology Attachments - zaawansowania technologia wiązania) - interfejs/protokół systemowy PC przeznaczony do komunikacji z urządzeniami EIDE. Standard ATA jest ciągle rozwijany w kierunku zwiększenia szybkości transmisji. Początkowo stosowano oznaczenia ATA-1, -2 itd., obecnie używa się określeń związanych z zegarem taktującym interfejs: ATA/33, ATA/66, ATA/100

ATAPI - (ang. ATA Packed Interface) - protokół utworzony w culu podłączania pamięci masowych innych niż dyski twarde (np.: CD-ROM, DVD-ROM, napędy dyskietek ZIP) do portów ATA

ATAK IP SOURCE ADDRESS SPOOFING - Forma ataku polegająca na przesyłaniu pakietów zawierających sfałszowany adres źródłowy powodując, że komputer odbierający pakiety błędnie identyfikuje ic nadawcę.

ATAK SŁOWNIKOWY [DICTIONARY ATTACK], ATAK BRUTALNY [BRUCE FORCE ATTACK] - Forma ataku sprowadzająca się do szyfrowania i porównywania wszystkich słów zawartch w przygotowanym do tego celu słowniku.

ATAK TYPU "POWTÓRKA" [REPLAY ATTACK] - Forma ataku polegająca na doblowaniu żądania wykonania autoryzowanej usługi po jej zakończeniu w celu powtórnego wydania poleceń w ramach tej usługi.

ATX - Powszechnie stosowany standard konstrukcyjny płyt głównych PC (opracowanie: firma INTEL). Posiada odmiany: microATX i flexATX. Pozwalają one na znaczne zmniejszenie wymiarów komputera.

AUTENTYFIKACJA - Procedura sprawdzania, czy nadawca jest tym użytkownikiem, za którego się podaje. Autentyfikacja wymaga ochrony tylko przekształcenia szyfrującego, czyli klucza szyfrującego.

BAJT - Jednostka informacji składająca się z bitów (1 bajt = 8 bitów). Czasami bajt określa się mianem znaku.

BAKTERIA - Program zużywający zasoby systemu poprzez powielanie samego siebie.

BLOKOWANIE USŁUG - zobacz SYN flood.

BIOS - (ang. Basic Input/Output SyStem - podstawowy system wejścia/wyjścia) - zapisany w pamięci stałej program/zestaw podstawowych procedur, pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. W dużej mierze zależny od typu płyty głównej.

BIOS SETUP - program służący do konfigyracji BIOS'u. Pozwala ustalić parametry komputera. Wywołać go można zazwyczaj przez naciśnięcie klawisza Delete podczas startu komputera.

BIT - Najmniejsza jednostka informacji. Może przyjąć wartość 0 lub 1.

BIT RATE, BPS - (ang. bit per second - bitów na sekundę) - prędkość transmisji danych.

BOMBA LOGICZNA - Fragment wstawiony do programu komputerowego sprawdzający, czy w systemie jest spełniony pewien zbiór warunków. Jeśli warunki te są spełnione, bomba logiczna wykonuje pewną funkcję, której skutkiem jest wykonanie niedozwolonej operacji.

CAHE - szybka pamięć podręczna, w której zapisywane są kopie często używanych danych oraz rozkazów zapisanych w wolniejszej pamięci . Takie rozwiązanie znaczne przyspiesza dzaiałanie komputera. Rozróżniamy pamięć CACHE I-go oraz II-go poziomu (odpowiednio L1 i L2). Niektóre rozwiązania proponują dodatkowo CACHE L3 (III-go poziomu).

CAD - (ang. Computer Aided Design - komputerowe wspomaganie projektowania) - programy typu CAD służą do tworzenia projektów i kreślenia planów; są używane przede wszystkim przez inżynierów i techników; ponieważ programy takie są bardzo precyzyjne w działaniu, używa się ich również do sterowania maszyn. Zazwyczaj wymagają zastosowania wydajnych komputerów,.

CARTRIDGE - - pojemnik z tuszem do drukarek: atramentowych - na tusz, atrament (ink cartridge - skrótowo nazywany cartridge); laserowych - na toner (toner cartridge - skr. toner).

CCD - (ang. Charge Couple Devices) - urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym; światłoczułe urządzenie elektroniczne stosowane w skanerach i cyfrowych aparatach fotograficznych, przetwarzające padające nań światło w sygnał elektryczny.

CD - (ang. Compact Disc) - dysk kompaktowy służący do zapisu różnego typy danych. Wyróżniamy przy tym:
¤ CD-ROM (ang. Compact Disc Read Only Memory - dysk kompaktowy tylko do odczytu) - zawiera wszelkiego typu dane komputerowe.
¤ CD-DA (ang. Compact Disc Digital Audio) - dysk kompaktowy zawierający muzykę w postaci cyfrowej. Pierwszy taki dysk pojawił się w 1983 roku!
¤ CD Plus (lub CD-Extra) - dysk CD zawierający zarówno dane komputerowe, jak i muzykę CD-AUDIO. Dane muzyczne zapisane są w pierwszej sesji, dane komputerowe - w drugiej.
¤ Mixed Mode CD - dysk CD zawierający podobnie jak CD-Plus zarówno dane komputerowe, jak i muzykę CD-AUDIO. W przeciwieństwie do poprzednika dane komputerowe zapisane są w pierwszej sesji, dane muzyczne - w drugiej.
¤ CD-R (ang. Compact Disc Recordable) - dysk kompaktowy jednokrotnego zapisu. Po sesji nagraniowej staje się on dyskiem CD-ROM, CD-Audio, itd.
¤ CD-RW (ang. Compact Disc ReWritable) - dysk kompaktowy wielokrotnego zapisu.
¤ CD-Recorder - urządzenie służące do nagrywania płyt CD (potocznie nazywa się je nagrywarką).
¤ Video CD - płyta kompaktowa zawierająca film w formacie MPEG.

CHIP - Określenie płytki krzemowej układu scalonego, często stosowane również wobec całego układu.

CLUSTER - (klaster) - jednostka alokacji przestrzeni dyskowej składająca się z kilku (np. 2, 4, 8, 16, 32) sektorów; najmniejszy fragment dysku, jaki może zostać przydzielony plikowi w systemie FAT.

CMYK - (Cyan - jasnoniebieski, Magenta - purpurowy, Yellow - żółty, blacK-czarny) - zestaw podstawowych kolorów w subtraktywnym modelu barw; technika generowania kolorów za pomocą odpowiedniego mieszania w/w czterech barw (w starszych drukarkach model CMY - nie wykorzystywał koloru czarnego). Model CMYK wykorzystuje absorpcję światła przez farbę naniesioną na papier. Gdy białe światło pada na farby półprzeźroczyste, część jego widma jest absorbowana. Kolor, który nie został zaabsorbowany, odbija się i wraca do oka. Teoretycznie połączenie czystych pigmentów niebieskozielonego, purpurowego i żółtego powinno tworzyć czerń absorbującą wszystkie kolory. Ponieważ wszystkie farby do drukarek zawierają zanieczyszczenia, po połączeniu trzech wymienionych farb otrzymuje się w rzeczywistości kolor brudnobrązowy. Musi on być uzupełniony czarną farbą (K zamiast B, które mogłoby się kojarzyć z blue - niebieskim), by uzyskać prawdziwą czerń.

COMPACT FLASH - Karta wykorzystująca pamięć typu Flash i zapisująca dane w oparciu o architekturę ATA. Dzięki niewielki rozmiarom (36,4 x 42,8 mm) oraz relatywnie pojemności (rzędu 192 MB) jest jednym z popularniejszych nośników danych w aparatach cyfrowych.

CPU (PROCESOR) - (ang. Central Processing Unit - centralna jednostka przetwarzająca) - serce każdego komputera; wykonuje wszystkie zadania włącznie z przeprowadzanymi operacjami obliczeniowymi; produkowane obecnie komputery osobiste dzieli się na klasy, biorąc pod uwagę przede wszystkim zainstalowany w nich procesor.

CRACK - mały program generujący źródło innego programu w celu zdjęcia danych zabezpieczeń.

CRACKING - Zmiana treści danych skierowana na przełamanie zabezpieczeń [kradzież narzędzi zabezpieczających].

CRACKER - Osoba stosująca "brutalną siłę", wykorzystując znane sztuczki, dziury w bezpieczeństwie i powszechnie dostępne programy.

DEFRAGMENTACJA PAKIETÓW - Manipulowanie mechanizmem fragmentacji pakietó w taki sposób, by dane były niekompletne.

DEGAUSS - Procedura rozmagnesowania maski kineskopu.

DENIAL OF SERVICE - Atak polegający na intensywnym wykorzystywaniu zasobów systemowych w celu doprowadzenia do zawieszenia systemu.

DES [DATA ENCRYPTRION STANDARD] - symetryczna metoda szyrowania wykorzystująca pojedynczy klucz długości 56 bitów. Za jego pomocą można zarówno zaszyfrować dane, jak i odszyfrować. Adresat tak zakodowanej wiadomości musi więc dysponować kluczem użytym przez nadawcę.

DETEKCJA - Proces mający na celu odtworzenie sygnału źródłowego [informacji użytecznej] z sygnału wyemitowanego przez urządzenie nadawcze i odebranego przez antenę.

DIAL-UP LINE - (lub PSTN) - linia komutowana, czyli zwykła linia telefoniczna.

DIMM - (ang. Dual In-Line Memory Module) - wykonany w postaci płytki moduł pamięci o 168 stykach.

DIRECTSOUND 3D - Składnik pakietu DirectX, zapewniający zgodność kart muzycznych z oprogramowaniem użytkownika.


DITHERING - Algorytm umożliwiający wyświetlenie większej liczby kolorów, niż pozwala na to sprzęt graficzny (np. pokazanie 24-bitowej bitmapy w 8-bitowym trybie graficznym).

DPI - (ang. dots per inch - punkty na cal) - jednostka używana do mierzenia rozdzielczości obrazu; jeżeli drukarka charakteryzuje się rozdzielczością równą 300 dpi, oznacza to, że jest w stanie drukować do 300 punktów na jednym calu papieru; jeżeli skaner charakteryzuje się rozdzielczością równą 300 dpi, oznacza to, że jest w stanie odczytać do 300 punktów z jednego cala papieru.

DRAM - (ang. Dynamie Random Access Memory - dynamiczna pamięć o dostępie swobodnym) - dynamiczna pamięć RAM, zrealizowana jako matryca tranzystorów polowych, w których ładunek elektryczny bramki stanowi o logicznej zawartości poszczególnych komórek.

DRUKARKA ATRAMENTOWA - Drukarka działająca na zasadzie wystrzeliwania kropelek atramentu z dysz głowicy drukującej. W specjalnych zbiorniczkach z tuszem (CARTRIDGE) przechowywane są podstawowe barwy atramentów (CMYK), które łącząc się dają wydruk kolorowy.

DRUKARKA LASEROWA - Drukarka wykorzystująca w procesie tworzenia wydruku promień lasera półprzewodnikowego. ¦wiatło lasera, omiata ujemnie naładowany bęben drukarki, który w miejscach padania promienia ładuje się dodatnio. Na bęben nanoszony jest ujemnie naładowany toner, przylegający do niego w miejscach naładowanych dodatnio, czyli tam, gdzie wcześniej padł promień lasera. Z bębna toner jest stykowo przenoszony na dodatnio naładowany papier. Wydruk termiczne utrwalony daje końcowy obraz na papierze.

DRIVER - (ang. sterownik) - program umożliwiający sterowanie danym urządzeniem i zapew-niający poprawne jego działanie w systemie operacyjnym.

DSP - (ang. Digital Signal Processing) - przetwarzanie sygnałów odbywające się w specjalizowanym układzie cyfrowym (np. chipset modemu)


DTE - (ang. Data Terminal Equipment - wyposażenie końcówki danych) - źródło lub odbiorca przesyłanych danych, na ogół komputer lub terminal, inaczej określa każdy sprzęt komunikacyjny funkcjonujący jako końcówka sieci komunikacyjnej.

DTMF - (ang. Dual-Tone-Multi-Frequency - dwu-tonowy-wielo-częstotliwościowy) - sposób wybierania numeru telefonicznego tonowo. Wszystkie cyfry oraz kilka symboli dodatkowych kodowanych jest za pomocą par dźwięków o ściśle określonych częstotliwościach. Ten sposób przyspiesza wybieranie numeru, umożliwia stosowanie automatycznych central wewnętrznych, sterowanie oferowanymi przez operatora sieci telekomunikacyjnej usługami dodanymi, zdalną kontrolę nad automatycznymi sekretarkami itp.

DTP - (ang. Desktop Publishing - komputerowt skład publikacji) - mała poligrafia komputerowa; sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiające składanie i makietowanie tekstów (też ilustrowanych, np. czasopism) poza drukarnią; programów DTP takich jak AdobePageMaker, QuarkXPress czy Ventura Publisher, używają przede wszystkim ludzie zajmujący się składem tekstu i grafiką.


DVD-ROM - (ang. Digital Versatile Disc - uniwersalny dysk cyfrowy) - cyfrowy nośnik informacji wykorzystywany do przenoszenia danych lub cyfrowej jakości filmów video. Pojemność płyt DVD wacha się od 4,7 GB do 17 GB.

EAX - (ang. Environmental Audio Extensions - "rozszerzenie audio otoczenia") zestaw dodatkowych rozszerzeń wzbogacających możliwości systemu DirectSound 3D opracowany przez firmę Creative Labs. EAX daje twórcom oprogramowania możliwość wybrania jednego z kilkudziesięciu predefiniowanych trybów pogłosu, który symuluje zachowanie się dźwięku w różnych warunkach (w jaskini, pod wodą, w tunelu).

ECP - ang. Extended Capabilities Parallel Port - rozszerzony tryb funkcjonowania portu równoległego.

EIDE - (ang. Enhanced IDE - rozszerzowne IDE) znacznie poprawiona wersja złącza IDE, pozwalająca m.in. na podłączenie do 4 dysków do jednego sterownika oraz obsługująca dyski o pojemno-ści większej niż 528 MB (do 8,4 GB).

E-MAIL - Poczta elektroniczna (e-mail) - usługa pozwalająca na przesyłanie listów za pomocą Internetu. Każdy użytkownik posiada swój unikalny adres skrzynki pocztowej, pozwalający jednoznacznie określić konkretny serwer oraz korzystającą z poczty osobę (identyfikator@adres_serwera).

ENKAPSULACJA - Proces "opakowywania" przesyłanych pakietó w ramkę innego protokołu, co umożliwia przesyłanie pakietó poprzez sieci o różnych protokołach. Atak z użuciem enkapsulacji polega na zapętleniu tego procesu, wskutek czego wysłany pakiet jest pakowany za każdym razem w ramę innego protokołu i wkrótce zmienia się w pakiet-gigant. Inna metoda polega na zamknięciu niebezpiecznych danych w ramce bezpiecznego protokołu, co zapewnia możliwość przemycenia tych danych do wnętrza sieci.

EPP - (ang. Enhanced Parallel Port - rozszerzony port równoległy) - tryb interfejsu portu równoległego o rozszerzonych możliwościach.

EPS - (Encapsulated PostScript) - skompresowany plik postscriptowy możliwy do otwarcia w programach graficznych i DTP.

EQUALIZER - Urządzenie, które potrafi podbijać lub wygaszać wybrane częstotliwości dźwięku.

FACE - pojedyncze, najprostsze wielokąty, z których zbudowany jest obiekt.

FAT - (ang. File Allocation Table - tabela allokacji plików) - tabela alokacji (rozmieszczenia) plików, od której wziął swoją nazwę system plikowy FAT używany m.in. przez system DOS, MS Windows 98, 98, Millenium.

FDD - (ang. Flopy Disc Drive - napęd dysku miękkiego) - służy do zapisu i odczytu dysków elastycznych o odpowiedniej pojemności (360 kB; 720 kB; 1,2 MB; 1,44 MB).

FIFO - (ang. First-In-First-Out) - tryb kolejkowania danych stosowany dla zniwelowania nierównomierności przepływu danych, co wpływa na podniesienie efektywnej prędkości transmisji.

FIREWIRE - Interfejs szeregowy o dużej szybkości transmisji, zdefiniowany w specyfikacji IEEE-1394, obecnie stosowany jedynie w kamerach cyfrowych i napędach dysków, w przyszłości prawdopodobnie zastąpi ATA.


FIRMWARE - Oprogramowanie wewnętrznej elektroniki urządzenia, zarządzające wszystkimi jego funkcjami.

FLASH - Programowalna, kasowalna pamięć nieulotna, stosowana jako karty pamięci zamiast HDD albo w celu uaktualnienia BIOS-u.

FLASH BIOS - BIOS zapisany w nieulotnej, lecz modyfikowalnej pamięci FLASH EPROM, co pozwala na jego aktualizację.


FLASH ROM - Reprogramowalna pamięć stała, używana zwykle do przechowywania wewnętrznego oprogramowania (firmware, BIOS), np. modemu, odpowiedzialnego w dużej mierze za jego możliwości. Zastosowanie Flash ROM umożliwia łatwą aktualizację firmware przez np. załadowanie nowej wersji z dyskietki czy sieci.

FM - (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości, proces syntezy dźwięku polegający na odwzorcowaniu rzeczywistych instrumentów na podstawie algorytmów układu syntezatora. Daje bardzo słabej jakości dźwięk, zwłaszcza podczas naśladowania naturalnych brzmień instrumentów muzycznych.


FONT - (ang. czcionka) - w DTP font oznacza matematyczny opis jednego kroju czcionki ( pełnego zestawu znaków "od a do ż" i znaków specjalnych) przechowywanych w pamięci komputera. Wyróżniamy fonty rastrowe i wektorowe. Pierwsze charakteryzują się tym, że dla każdej wielkości kroju czcionki przechowywane są gotowe matryce (mapy bitowe) znaków, podstawiane w momencie ich użycia. Fonty wektorowe, zwane też skalowalnymi lub obrysowymi, opisane są funkcjami matematycznymi, takimi samymi dla dowolnej wielkości kroju czcionki. Dopiero w momencie ich użycia, na ekranie monitora lub w drukarce, tworzona jest odpowiednia mapa bitowa, przybliżająca teoretycznie idealny kształt czcionki w zależności od rozdzielczości urządzenia wyjściowego.

FP DRAM - (an. Fast Page DRAM) - pamięć dynamiczna, wykorzystująca fakt przyspieszenia dostępu do danych, znajdujących się na jednej stronie pamięci RAM.

FPS - (an. frames per second) - liczba klatek animacji na sekundę.

FRAME - Pojedyncza klatka animacji lub sekwencji wideo.

FREEWARE - Oprogramowanie, które twórca udostępnia do darmowego rozpowszechniania, zachowując jednak prawa autorskie.

FSB - (ang. FrontSide Bus) - interfejs procesora, łączący go z resztą systemu.

FTP - (ang. File Transfer Protocol) - protokół transmisji plików wykorzystywany przez komputery do przesyłania danych.

FULLDUPLEX - Pełny dupleks, możliwość jednoczesnej transmisji danych w obu kierunkach po tej samej linii.

GDI - (ang. Graphical Device Interface - interfejs urzadzenia graficznego) - część systemu Windows pozwalająca na odwzorowanie grafiki na urządzeniach zewnętrznych, np. drukarkach. Zapewnia to wierne oddanie zawartości ekranu na drukarce oraz znaczne poprawienie szybkości druku w porównaniu z drukarkami, w których wydruki muszą być przetwarzane przez procesor drukarki.

GIF - Jeden z najpopularniejszych formatów plików graficznych. Duża kompresja plików zapisanych w tym formacie.


GENERAL MIDI - (ang. General MIDI) - zestaw brzmień 128 standardowych instrumentów oraz 46 bębnów i perkusji ułożonych w jednakowych wstawkach (ang. patch).

GNOME - (ang. GNU Nelwork Objęci Model Erwironment) - najnowsze i najbardziej zaawansowane środowisko graficzne dla Uniksów.

GNU GPL - Licencja dostarczana wraz z oprogramowaniem GNU. Wszystkie programy rozprowadzane na warunkach tej licencji mogą być swobodnie używane i kopiowane (wraz z kodem źródłowym) praktycznie bez ograniczeń.

GOURAUD SHADING - Cieniowanie na podstawie interpolacji kolorów ze wszystkich wierzchołków wielokąta.

GRADIENT - Gradient - ciągłe przejście tonalne.

HACKER - Osoba włamująca się do sieci komputerowej, pokonująca zabezpieczenia w postacji kodów i haseł.

HACKING - Wejście do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną i złamanie zabezpieczeń systemu komputerowego.

HASŁO - ciąg znaków używanych do potwierdzenia tożsamości. Znajomość hasła i związanego z nimi identyfiaktora użytkownika używa się za dowód posiadania uprawnień do korzystania z możliwości przypisanych temu identyfikatorowi.

HDCL - (ang. High Level Dala Link Control) standard protokołu transmisji synchronicznej zdefiniowany przez ISO.

HDD - (HDD - Hard Disc Drive) - urządzenie służące do zapisu i odczytu gromadzonych informacji; pojemność mierzy się odpowiednio w MG i GB; dyski twarde są podstawowym nośnikiem danych w komputerze; umieszczone są zwykle na stałe w obudowie komputera; składają się z kilku lub kilkunastu płaskich, okrągłych dysków, których powierzchnie służą do przechowywania informacji.

HFS - (ang. Hierarchical File System - hierarchiczny system plików)- system plików stosowany w komputerach typu Apple Macintosh.

HIGH SIERRA - System plików płyt CD-ROM wyparty przez ISO 9660.

HIJACKING - Technika polegająca na przechwyceniu istniejących połączeń.

HIPERTEXT - (ang. hypertext) - tekst wraz z wbudowanymi elementami dodatkowymi, takimi jak informacje o znakach specjalnych i czcionkach, odsyłacze do innych tekstów, dołączone obrazy czy dźwięk.

HOST - W systemach wielodostępnych (Unix, Linux) oznacza centralny komputer, na którym uruchamiane są wszystkie programy przez użytkowników pracujących na stacjach lokalnych (terminalach).

HSP - (ang. Host Signal Processing) - przetwarzanie sygnału odbywające sięw procesorze komputera (w odróżnieniu od DSP)

HST - (ang. High Speed Technology) - szybkie protokoły transmisji z asymetryczną modulacją i kodowaniem kratowym oraz obsługą błędów, opracowane przez US Robotics.

HTML - (ang. HyperText Markup Language) - język opisu dokumentów interpretowany przez przeglądarki inlernetowe, pozwalający na formatowanie elementów na stronach WWW.

HTTP - (ang. HyperText Transfer Protocol) protokół intcrnetowy pozwalający na przesyłanie stron WWW.

IDE - (ang. Integrated Drive Electronics - elektronicznie zintegrowane napędy) - standardowe złącze twardego dysku, wprowadzone w komputerach IBM PC/AT.

IDENTYFIKATOR UŻYTKOWNIKA - Ciągnik znaków określający nazwę użytkownika w systemie.

INFORMATYKA - dziedzina naukowa i techniczna zajmująca się metodami przedstawiania, przechowywania, przesyłania i przetwarzania informacji oraz środkami technicznymi służącymi temu celowi; obejmuje: teorie informatyczne (m.in. teorię automatów abstrakcyjnych, teorię algorytmów, lingwistykę matematyczną), programowanie (przede wszystkim tworzenie algorytmów), budowę i metody oceny sprzętu komputerowego, sposoby transmisji danych na odległość i in.; nauka zajmująca się początkowo metodami i techniką przetwarzania oraz przesyłania informacji; wraz z upowszechnieniem się komputerów podzieliła się na wiele nowych gałęzi; w ten sposób powstały dziedziny związane co prawda z informatyką, lecz jednocześnie ściśle odnoszące się do całkowicie innych obszarów nauki, jak ekonomia, medycyna, prawo, pedagogika czy językoznawstwo; na wielu uczelniach stworzono na ich bazie zupełnie nowe kierunki nauki; w wielu szkołach informatyka stała się przedmiotem dodatkowym.

INTERNET - (Internetwork) - globalna sieć komputerowa oparta na tzw. protokole komunikacyjnym TCP/IP (angielskie Transfer Control Protocol / Internet Protocol); największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci; powstała w USA z uruchomionej 1969 sieci ARPANET (przeznaczonej do celów militarnych) oraz z utworzonej 1984 sieci NSFNET (pierwotnie przeznaczonej dla ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego); obecnie powszechnie wykorzystywana przez użytkowników komputerów, zwłaszcza do wyszukiwania i pozyskiwania informacji i programów z zasobów dostępnych w sieci, do przesyłania poczty elektronicznej i in.

INTERFEJS - (ang. interface) - fragment układu, urządzenie lub program regulujący przepływ danych pomiędzy innymi układami, urządzeniami lub programami.

INTERLINIA - Odstęp pomiędzy następującymi po sobie wierszami.

INTERPOLACJA - Sztuczne zwiększenie rozdzielczości obrazu przez dodanie do niego nowych pikseli, których barwy są wyznaczane na podstawie barw pikscli sąsiednich.

INTRANET - Sieć działająca w obrębie danej firmy, oparta na zasadach Internetu.

INTRUZ - Osoba uzyskająca lub staracjąca się uzyskać niedozwolony dostęp do systemu komputerowego lubzdobyć w nim nielegalne przywileje.

INŻYNIERIA SPOŁECZNA - Technika manipulowania ludźmi w taki sposób, aby ujawnili poufne informacje ułatwiające włamanie.

IRDA - (ang. Infrared Data Association) - złącze do bezprzewodowej komunikacji za pomocą promieniowania podczerwonego.

IRQ - Iygnał w architekturze procesorowej komputera umożliwiający każdemu urządzeniu peryferyjnemu przerwanie działania sprzętu i oprogramowania, gdy przez mikroprocesor wysyłane jest żądanie.

ISA - (ang. Industy Standard Architecture) - szesnastobitowa magistrala systemowa komputerów zgodnych z IBM PC/AT. Teoretyczna maksymalna szybkość przesyłania danych wynosi 8 MB/s (gdyż dane taktowane są zegarem 8 MHz). W praktyce standard ISA pozwala na traser 1.5 -1.8 MB/s.

ISDN - (ang. Integrated Services Digital Network) - cyfrowa sieć telekomunikacyjna, w której wszystkie dane przesyłane są w postaci cyfrowej z maksymalną szybkością 128 kbps (64 kbps/kanał x 2).

ISO 9660 - Norma definiująca hierarchiczny system plików na dyskach CD-ROM.

JPEG - (Joint Photographic Experts Group) - standard zapisu cyfrowego dla bitmap. Charakteryzuje się wydajną kompresją obrazu, dzięki czemu otrzymuje się obraz o małej pojemności, ale stosunkowo wysokiej jakości. Kompresja ta jest stratna (im mniejszy plik wynikowy, tym gorsza jakość obrazu). Pliki zapisywane z rozszerzeniem *.jpg, *.jpe lub *.jpeg.

JUSTOWANIE - Równomierne rozkładanie tekstu od lewej do prawej strony kartki.

KALIBRACJA - Wyznaczenie charakterystyki oddawania koloru przez urządzenie do potrzeb procedur korekcyjnych, zapewniających maksymalnie wierne odwzorowanie kolorów. Do kalibracji służą doskonałej jakości obrazy testowe, dostarczane wraz z urządzeniami lub znajdujące się na krążku CD z programem graficznym.

KARTA D¬WIĘKOWA - umożliwia odważanie dźwięków przez komputer.

KARTA GRAFIKI - Karta rozszerzeń, umiejscawiana na płycie głównej poprzez gniazdo AGP (coraz rzadziej PCI, wyłącznie w bardzo starych modelach ISA); odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor; karty graficzne różnią się między sobą szybkością pracy, wielkością pamięci RAM, wyświetlaną rozdzielczością obrazu, liczbą dostępnych kolorów oraz częstotliwością odświeżania obrazu; karta graficzna składa się z czterech podstawowych elementów: płytki drukowanej, głównego procesora, pamięci wideo i układu RAMDAC (który często jest zintegrowany z procesorem w jednej obudowie).
KARTA PAMIĘCI - Nośnik danych, stosowany m.in. w aparatach cyfrowych jako zamiennik tradycyjnej kliszy.

KOD - Niezmienna reguła zastępowania jednostek Informacji [np. litery, słowa, frezy] innym obiektem, niekoniecznie tego samego rodzaju. Przeważnie nie wiąże się z zamiarem ukrycia znaczenia. Przykłady kodów to : kod znakowy ASCII [każdy znak reprezentowany przez 7 bitów], kodowanie przy użyciu częstotliwości [każdą wartości binarną reprezentuje pewna częstotliwość]

KONTROLA DOSTĘPU - Właściwa idenfyfikacja i uwierzytelnianie urzytkownika.

KOŃ TROJAŃSKI - Program komputerowy zawierający rzekomo lub rzeczywiście użyteczną funkcję, a oprócz tego dodatkowe [ukryte] funkcje , skrycie wykorzystujące autoryzowany proces dla naruszenia bezpieczeństwa.

LAMER - Osoba posiadająca małą wiedzę hackerską.

LAPTOP - Miniaturowy komputer osobisty w formie niewielkiego neseseru, mający możliwość zasilania bateryjnego. Zwykle w wieku umieszczony jest płaski ekran ciekłokrystaliczny, a w korpusie pozostała część

LCD - (Liquid Crystal Display) - wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Obraz na ekranie ciekłokrystalicznym pojawia się w wyniku pobudzania elektrycznego poszczególnych obszaró ekranu.

LOGOWANIE - Meldowanie się w systemie, procedura rozpoczynająca sesję użytkownika, zwykle wymagająca podania identyfikatora i hasła.

MAINFRAME - duży komputer.

MASKARADA - Atak polegający na podszywaniu się pod legalnego użytkownika.

MASTERING - Proces przygotowywania wzorca, służącego do masowej produkcji dysków CD i DVD (obejmuje wszystkie fazy poprzedzające).

MATCHPRINT - Rodzaj wydruku próbnego (obok cromalinu).

MIDI - (Musical Instrument Digital Intcrface) standard interfejsu szeregowego przeznaczonego do łączenia cyfrowych instrumentów muzycznych, m.in. klawiatur i syntezatorów

MINIKOMPUTER - Komputer zminiaturyzowany.

MODEL KOLORÓW - zestawienie kolorów podstawowych, na przykład w procesie drukowania lub podczas wyświetlania na ekranie monitora; większość drukarek kolorowych korzysta z czterech barw podstawowych (model CMYK); monitory pracują w modelu RGB; poszczególne kolory generowane są ze świecących punktów
MULTIMEDIA - Połączenie wszystkich mediów w jedną całość (grafiki, tekstu, video i dźwięku).

MULTIPORT - rodzaj interfejsu MIDI, umożliwiający wykorzystanie więcej niż jednego portu, z których każdy jest w stanie zapewnić pracę 16 kanałów MIDI.

NADUŻYWAJˇCY - Legalny użytkownik, który uzyskuje dostęp do niedozwolonych danych, lub który wprawdzie na pozwolenie na dostep, lecz nadużywa swoich przywilejów.

OCR - (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) - optyczne rozpoznawanie znaków) - analiza zeskanowanych danych w celu rozpoznania znaków i ich przekształcenia na tekst poddający się edycji.

OSD - (ON SCREEN DISPLAY) - wyświetlane na ekranie menu umożliwiające sterowanie wszystkimi funkcjami monitora

PING OF DEATH - Metoda polegająca na przesyłaniu pakietów danych o wielkości przekraczającej ich dopuszczalny rozmiar.

PIRAT - Osoba dokonująca kradzieży oprogramowania, plików z hasłami, podmieniająca i modyfikująca programy, zostawiająca konie trojańskie i tylne drzwi w systemie.

PRZEBIERANIEC - Osoba, która nie ma pozwolenia na posługiwanie się danymi komputera i która pokonuje środki kontroli dostępu do systemu, by wykorzystać legalne konto innego użytkownika.

ROBAK [WORM] - Program, który potrafi powielać się i wysyłąć własne kopie z komputera na komputer za pośrednictwem sieci. Po dotarci do komputera robak może się uaktywnić, powielić i rozprzestrzeniać dalej. Oprócz rozprzestrzeniania się robaki zwykle wykonują niepożądanie czynności.

RSA - Technika asymetryczna, w której do deszfrowania wykorzystuje się inny klucz niż do szyfrowania. Klucz szyfrującu może być publicznie dostępny, natomiast deszyfrujacy [prywatny] musi pozostać tajny.

SALAMI - Metoda oszustwa stosowana w bankach, polegająca na kradzieży końcówek sum pieniędzy, które dają następnie większe kwoty.

SKANERY ANTYWIRUSOWE - Pakiety oprogramowania służące do wykrywania wirusów. W zależności od generacji stosują mniej lub bardziej wyrafinowane metody wykrywania wirusów; po odkryciu klucza są w stanie odszyfrować wirusa, usunąć infekcję i przywrócić zarażony plik do urzytku.

SMTP [SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL] - Protokół wymiany poczty elektronicznej.

SNIFFING - Podsłuch sieciowy; przehcwytuje informacje przesyłanych za pośrednictwem sieci komputerowej.

SOURCE PORTING - Technika obchodzenia zabezpieczeń, polegająca na fałszowaniu numerów portów zawartych w nagłówkach warstwy transportowej, tak aby mechanizm ochrony systemu traktował napływające pakiety jako fragment dozwolonej usługi sieciowej.

SOURCE ROUTING - technika obchodzenia zabezpieczeń, polegająca na określeniu drogi wywołanych pakietów danych, poprzez odpowiednie ustalenie opcji nagłówka IP, tak aby pakiety przechodziły przez komputery nie zawierające odpowiednich zabezpieczeń.

SPOOFING - Technika oszukiwania zabezpieczeń systemów lub sposób na ukrywanie numerów IP

SYN FLOOD - Technika blokowania określonych usług serwera poprzez iniciowanie dużej liczby połączeń sieciowych.

SZCZEPIONKA ANTYWIRUSOWA - Metoda ochrony przed wirusami. Działa na zasadzie dołączenia sygnatury wirusa do sektorów ładujących i plików w środowisku systemu. Rozszerzeniem tej idei jest szczepionka samopropagująca się - kod szczepionki i sygnatury są wiązane z programem replikacji, która automatycznie zapisuje to do wszystkich dostępnych napędów.

SZYFR - Algorytm służący do szyfrowania i deszyfrowania. Szyfr zastępuje jednostkę informacji innym obiektom w celu ukrycia jej znaczenia.]

¦CIANA OGNIOWA [FIREWALL] - System komputerowy umożliwiający prowadzenie kontroli komunikacji sieciowej. Zabezpiecza sieci komputerowe, nie dopuszczając do nich nieupoważnionych użytkowników.

TAJNY UŻYTKOWNIK - Osoba, która ma nadrzędną kontrolę nad systemem i używa swojej władzy w celu ominięcia monitorowania i kontorli dostępu lub całkowicie uniemożliwia monitorowania.

TYLNE DRZWI [BACKDOORS] - Nieudokumentowane wejścia do legalnych programów.

WIRUS - Kod zawarty w programie, powodujący wprowadzenie własnej kopii do jednego lub więcej innych programów, Oprócz rozprzestrzeniania się, wirus zwykle wykonuje niepożądane czynności.

WIRUS PASOŻYTNICZY - Rodzaj wirusa, który dołącza się do plików wykonywalnych.

WIRUS POLIMORFICZNY - Rodzaj wirusa, który matuje za każdym razem, gdy zaraża, co uniemożliwia go według sygnatury.

WIRUS REZYDENTNY - Rodzaj wirusa, który zagnieżdża sie w pamięci głównej jako część rezydentnego programu systemowego i zaraża programy wykonywalne.

WIRUS SEKTORA ŁEDUJˇCEGO - Rodzaj wirusa, który zaraża rekord wprowadzający.

WIRUS TAJNY - Rodzaj wirusa, który potrafi uniknąć wykrycia przez program antywirusowy.

WWW [WORLD WIDE WEB] - Serwis informacyjny w internecie.


Jeśli masz jakies pytania i propozycje pisz na adresz w kontakcie .:: Marzyłem zostać Aniołem... Teraz nim jestem ::. Locker